Obsah stránky

Knihovna

Místní knihovna Senetářov

Adresa: Senetářov 116, 679 06 p. Jedovnice

Kontakt: vedoucí knihovny Marie Šebelová, tel.č. 516 442 424

e-mail: msebelova@atlas.cz

Výpůjční doba: pondělí 16:00 – 18:00 hod.

Místní knihovna Senetářov je umístěna v budově Obecního úřadu Senetářov na adrese Senetářov 116. Je knihovnou základní a je zřízena za účelem poskytovat rovným dílem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby – výpůjční služba, meziknihovní služba, informační služba. Tyto služby poskytuje knihovna zdarma. Knihovna je zapsána do evidence knihoven a provozovatelem je Obec Senetářov.

V současné době je v knihovním fondu cca. 4 000 svazků, knihovna odebírá dva časopisy Praktická Slovenka a  Můj dům a poskytuje přístup na internet.

Knihovně poskytnut grant VISK 3 z Ministerstva kultury ČR na modernizaci knihovny. Za přispění tohoto grantu byl nakoupen nový notebook a scanner a došlo k rozšíření regionálního knihovního systému. Pro Vás čtenáře to především znamená, že byl zveřejněn on-line katalog na webu naší obce a můžete tedy vyhledávat knihy ve fondu knihovny přímo z domova, můžete si knihy rezervovat, nahlížet do čtenářského konta apod.

Jihomoravský kraj poskytl novou dotaci na modernizaci obecních knihoven

V lednu 2016 schválila Rada Jihomoravského kraje nový dotační titul Obecní knihovny s cílem modernizace interiérů a technického vybavení veřejných knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na který Jihomoravský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 5 milionů korun. Částka byla součástí dotací v celkové výši 50 milionů korun, které schválilo na svém dubnovém zasedání krajské zastupitelstvo v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Zájem knihoven o vyhlášený dotační titul a jeho naléhavost potvrdilo 154 podaných žádostí, z nichž Rada Jihomoravského kraje podpořila 142 žádostí ve výši 5,047 mil. Kč. Dotace bude poskytnuta obcím zálohově. Obce v Jihomoravském kraji tak po několika letech dostaly příležitost modernizovat svoje knihovny, které jsou zejména v menších sídlech často jediným kulturním zařízením působícím současně jako stmelující činitel společenského a komunitního života. Na jeden projekt bylo možné žádat finanční podporu ve výši 25 až 50 tisíc korun s tím, že jednou z hlavních podmínek byla minimálně 50% spoluúčast. I menší revitalizace prostor obecních knihoven nabídne čtenářům a návštěvníkům příjemné zázemí pro rozvoj kulturního života obcí v Jihomoravském kraji.

Mezi úspěšnými žadateli byla také Obec Senetářov, která s projektem „Modernizace místní knihovny Senetářov“ získala dotaci 50 000,– Kč na projekt v celkové výši 139 158,– Kč.

Dotační titul Obecní knihovny je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Online katalog najdete na této stránce: https://boskovice.tritius.cz/…y/senetarov/

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.