Obsah stránky

Místní poplatky

Poplatek ze psů je splatný do 28. února. Poplatek je stanoven ve výši 150,- Kč/pes/rok a za každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč/pes/rok a u občanů nad 65 roků je poplatek stanoven ve výši 120,- Kč/pes/rok a za každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč/pes/rok 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je stanoven ve výši 600,- Kč/občan nebo nemovitost/rok a splatnost je 30. června, popř. 30. listopadu.

Poplatky je možné uhradit hotově na obecním úřadě nebo na běžný účet obce č. 17622631/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu. V případě dotazů volejte 516 442 424; 776 361 412 nebo pište na e-mail epodatelna@senetarov.cz.

Poplatky podle zákona o správních poplatcích:

  • poplatek za úřední ověření podpisu….….….….….….….….… 50 Kč
  • poplatek za úřední ověření listiny….….….….….….…..….…..... 30 Kč/1 strana
  • poplatek za výpis z obchodního rejstříku….….…...…...…...100 Kč/1 strana + za každou další 50 Kč
  • poplatek za výpis z živnostenského rejstříku….…..…..….100 Kč/1 strana + za každou další 50 Kč
  • poplatek za výpis z katastru nemovitostí….…….…....….….100 Kč/1 strana + za každou další 50 Kč
  • poplatek za výpis z rejstříku trestů….….….…......….......….…. 100 Kč/ strana + za každou další 50 Kč
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.