Obsah stránky

Třídění a svoz odpadů

Kontejnery na plast, nápojové kartony, sklo, kovy a na olej jsou umístěny:  

  • u mateřské školy
  • u bývalé telefonní budky
  • na točně Na Kopci.

Třídí se:

PLASTY:                                                                                                                   

-  žluté kontejnery                                                                                                

Vhazují se: PET lahve, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén (ne stavební, ten je povinen likvidovat stavebník na svoje náklady)

Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, nádoby od barev apod.)

 

NÁPOJOVÉ  KARTONY:                                                                                          

- černé kontejnery jsou označeny oranžovou nálepkou                                     

Vhazují se: obaly od džusů, vín a mléčných výrobků         

Nevhazovat: nápojové kartony znečištěné zbytky potravin (krabice od nápojového kartonu je třeba nejprve vypláchnout a teprve poté vhodit do kontejneru)

 

SKLO:                                                                                                           

-  zelené kontejnery, nerozlišuje se barvené a bílé sklo                                         

Vhazují se: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo.

Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla   – sklenice se zbytky vosku.

 

KUCHYŇSKÝ OLEJ:

- černý kontejner, olej je třeba v domácnosti slít do uzavíratelné PET lahve

Nevhazovat: prázdné plastové lahve od olejů

 

BIOODPADY:

- je možné odevzdat do hnědých kontejnerů umístěných před sběrným dvorem

Vhazuje se: tráva, listí, seno, sláma, větvičky

Nevhazovat: kamení, sklo, sáčky, obalové materiály, kosti, maso, kůže, mléčné výrobky,

                      podestýlka od zvířat, uhynulá zvířata

KOVY:

- bílé kontejnery                                                                                                                            

Vhazují se: plechovky od potravin, nápojové plechovky, kovové předměty z domácností jako jsou příbory, víčka,  šroubky, alobal, kancelářské sponky apod

Nevhazovat:  obaly znečištěné zbytky potravin (obaly od potravin je třeba před vhozením vymýt) a nebezpečnými látkami např. plechovky od barev, tlakové nádoby, domácí spotřebiče apod., nevhazovat ani těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť).

 

PAPÍR:

- je možné odevzdat do místní školy nebo na sběrný dvůr

 

TEXTIL:

- je možné odevzdat do kontejneru umístěného u MŠ

 

SBĚRNÝ  DVŮR

 

Provozní doba:                        dočasně uzavřen

 

Na sběrném dvoře je možné uložit:

  • velkoobjemový odpad (koberce, matrace…)
  • plast, který se nevejde do kontejnerů
  • starý papír
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.